Annons

Elpris timme för timme

Cheap energy

Pris från*

39,83 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Greenely

Pris från*

59,20 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Skellefteå Kraft

Pris från*

61,21 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Ny kund: Fri månadsavgift i 12 mån + öresrabatt på 7,5 öre/kWh inkl. moms.
Fortum

Pris från*

60,60 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Telge Energi

Pris från*

49,44 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Telinet Energi

Pris från*

63,90 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Kärnfull Energi

Pris från*

81,61 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Svealands Elbolag

Pris från*

94,95 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Energi2

Pris från*

99,50 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Stockholms Elbolag

Pris från*

113,58 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt

Innehåll

Vad innebär det att betala elpriset per timme?

När man väljer ett elhandelsbolag kan man ofta välja mellan ett fast elavtal eller ett rörligt elavtal. Om man väljer ett rörligt elavtal kan man sedan välja att betala ett timpris, alltså ett elpris timme för timme. Detta innebär att man betalar för det spotpris som är aktuellt under de timmar man använder elen. Som kund är det dock bra att komma ihåg att man inte endast betalar för spotpriset. Elräkningen består även av andra kostnader som elnäts- och elhandelskostnader. 

Vem bestämmer spotpris timme för timme?

Om man har ett rörligt avtal kan det vara bra att hålla koll på spotpriset för att se när priserna stiger eller sjunker, men vem är det egentligen som bestämmer spotpriset i Sverige? Det är den nordiska elbörsen Nord Pool som sätter spotpriset men priset kan inte sättas hur som helst. Spotpriset grundar sig på utbud och efterfrågan. Det är en av anledningarna till att spotpriset ofta är dyrare i södra Sverige eftersom efterfrågan i detta område är högre än vad det är i de norra delarna. 

elpriser-timme-for-timme

Vad som påverkar elpriset timme för timme

Det finns flera faktorer som kan påverka elpriser per timme. Den vanligaste orsaken till varför priserna stiger är att efterfrågan på el ökar. Detta kan ske i samband med att vädret blir kallare och att flera hushåll vill värma upp sina hem. Timpriset kan också öka i samband med att ett kraftverk behöver stängas ned. En annan orsak kan vara politiska val eller andra världsliga omständigheter som påverkar Sveriges och EUs utbud av el.  

 

Skillnaden mellan timpris och ett vanligt rörligt elavtal

När man tecknar ett rörligt avtal kan man välja mellan ett vanligt rörligt avtal eller timpris. Kostnaden för ett rörligt avtal baseras på månadens genomsnittspris. Detta innebär att även om priserna har varit höga vissa dagar, men resten av månaden har haft ett lågt spotpris, kommer du att få betala genomsnittet. Om du istället betalar för elpriset per timme kommer ditt slutpris att grunda sig i hur mycket el du använde under vissa timmar och vad spotpriset var under de timmarna.  

Är elpriser per timme bättre än fasta elpriser?

Det finns inte något rätt eller fel när det kommer till vilket elavtal man ska teckna. Det finns dem som ser fördelar med att teckna ett fast avtal, även om det kan bli billigare i längden om man tecknar ett avtal med timpris. Anledningen till varför många går i tankarna att teckna ett rörligt elavtal är just på grund av kostnaden och kontrollen man har som konsument. Men om man inte vill behöva tänka på vilka timmar man använder mest el kan ett fast elavtal fungera lika bra.

elpriser-per-time

Att utnyttja elpriser timme för timme på bästa sätt

Den största fördelen med att betala ett elpris timme för timme är att man kan planera sin elanvändning runt lägre kostnader. Man kan se morgondagens spotpris timme för timme klockan tre varje dag. Om ditt elpris timme för timme beräknas stiga nästa dag kan det alltså vara en god idé att göra storstädningen dagen innan. Om du undrar när är elen som billigast, är det ofta tidigt på morgonen och senare på kvällen. Man bör dock undvika att använda mycket el mellan 7 och 10 på morgonen samt 17 och 19 på kvällen då priset ofta är som dyrast.

FAQ- Vanliga frågor och svar

Vad är ett timpris?

Ett timpris är ett av två sätt man kan basera sin rörliga elräkning på. Med ett timpris betalar man elpriset för de timmar man använder elen.

Är timavtal billigare?

Långsiktigt är ett timavtal ofta billigare än ett fast avtal, men priserna kan också stiga under vissa perioder.