Annons

Spotpris el

Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se
Cheap energy

Pris från*

39,83 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Greenely

Pris från*

59,20 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Skellefteå Kraft

Pris från*

61,21 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Ny kund: Fri månadsavgift i 12 mån + öresrabatt på 7,5 öre/kWh inkl. moms.
Fortum

Pris från*

60,60 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Telge Energi

Pris från*

49,44 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Telinet Energi

Pris från*

63,90 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Kärnfull Energi

Pris från*

81,61 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Svealands Elbolag

Pris från*

94,95 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Energi2

Pris från*

99,50 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt
Stockholms Elbolag

Pris från*

113,58 öre/kWh
Baserat på en förbrukning på 2.000 kWh/år.
*förändras kontinuerligt

Innehåll

Vad är spotpris på el?

Har du också undrat “vad betyder spotpris?“. Spotpriset är kort och gott det pris som elbolagen betalar för att köpa el från Nord Pool. Spotpris på el är priset på elektricitet som fastställs i realtid på elmarknaden – också känd som Nord Pool. Det är ett pris som varierar över tid beroende på faktorer som tillgång och efterfrågan på el, väderförhållanden, produktionskostnader och andra marknadsfaktorer. Spotpriset ändras vanligtvis varje timme och kan variera kraftigt under olika tider på dagen och året. Det är vanligt att elhandelsföretag erbjuder kunder spotprisavtal där priset för elektricitet följer dessa marknadsvariationer, vilket kan ge möjlighet till lägre kostnader när priserna är låga, men också högre kostnader när priserna är höga.

 

Vad är Nord Pool spot?

Nordpool är den elmarknad som man använder i Norden. Det grundades på 1990-talet och har sedan dess även inkluderat länder som Tyskland, Estland, Österrike med flera. Det är genom Nord Pool dessa länder kan auktionera och på så sätt sätta elspotpriser. Auktionerna som avgör nord pool spotpris berör alltid den nästkommande dagen och ibland den nuvarande dagen, beroende på hur situationen ser ut. 

Man kommer alltså inte att se nordpool elpriser en månad eller vecka i förväg. Baserat på hur stor efterfrågan är och vilka kraftverk som måste användas för att möta efterfrågan, kan priset bli lägre eller högre. Man använder alltid de billigaste kraftverken först och de dyrare används för att fylla efterfrågan, på så sätt kan man hålla nere priserna.   

Spotpriser per månad

Nedan får du en översikt över utvecklingen av spotpriset månad för månad i de olika elområden i Sverige. Som det kan ses i tabellen är spotpriset betydligt högre i elområde 4 jämfört med de andra områdena. 

Månad Elområde 1 (SE1) Elområde 2 (SE2) Elområde 3 (SE3) Elområde 4 (SE4)
Juni 2023
51,61
51,61
53,06
103,39
Maj 2023
27,77
27,84
39,02
73,5
April 2023
66,47
66,47
68,7
73,87
Mars 2023
56,49
56,49
80,62
91,79
Februari 2023
52,03
52,03
82,54
102,79
Januari 2023
70,38
70,38
92,58
104,42

Källa: Nordpool 

Betalar man endast spotpris el idag?

När Nord Pool har satt elpriset är det detta pris som elhandlaren betalar för. Det är dock inte samma pris som du som kund betalar. På din elräkning kommer du också att kunna se avgifter som lagts till av din elhandlare och ditt elnät. Som kund kan man alltså aldrig betala för endast elspotpris. Detta är för att företagen också måste kunna gå med vinst och få företaget att gå runt, det kan därför vara lika viktigt att jämföra olika elbolag som det är att hålla koll på dagens spotpris. 

Ditt elpris består av:

  • Spotpris el
  • Elhandelskostnad
  • Skatter och avgifter
  • Elnätskostnad 

Vad påverkar dagens elpris nu?

Det finns flera olika anledningar till varför elpriserna stiger eller sjunker dag för dag. 

 

Väder

Beroende på hur vädret ser ut, kommer fler eller färre hushåll att använda el. Under vintermånaderna är det till exempel vanligt att el pris ökar eftersom många vill värma upp sina hus. 

Under en solig och lite mildare vinterdag kan dock priset sjunka igen eftersom det inte längre finns ett lika stort behov av värme och fler väljer att gå ut en stund.  

spotpriset-paa-el-varierar-beroende-på-vadret

Kraftverk

Ibland kan annars pålitliga kraftverk, såsom kärnkraft, behöva stängas ned eller renoveras. Då sker också en ändring i hur mycket el som kan produceras, om efterfrågan blir hög blir det också svårare att möta den och elpriserna stiger. Det samma kan hända med vatten, vind och solkraftverk. Dock handlar det ofta om brist på den källa kraftverket är beroende av. Om det till exempel är en vindstilla dag kan vindkraftverken inte bidra med lika mycket el. 

 

Gemensam elmarknad

Sverige ingår i en gemensam elmarknad, vilket innebär att Sverige kan köpa och sälja el till andra länder vid behov. Om andra länder är i ett stort behov av el och då importerar el från Sverige höjs även Sveriges elpris eftersom efterfrågan ökat.  

 

Miljöfrågor

En stor och viktigt politisk fråga handlar om miljön och hur man ska ta vara på den. Vissa väljer att höja kostnaden på till exempel naturgaser då de bidrar med skadliga utsläpp. Andra väljer att stänga ned kärnkraften då det ännu inte finns någon lösning för hur man ska hantera radioaktiva ämnen på ett bättre sätt. 

Finns det någon skillnad på spotpris i olika områden?

Det finns en skillnad på elspot beroende på var i Sverige man befinner sig. I slutet av 2011 valde man att dela in Sverige i fyra olika elområden. Detta var resultatet av en begäran att hitta en lösning på överföringsbegränsningarna. Några år tidigare hade Sverige begränsat sin export av el till Danmark. Anledningen till detta var att elnätet inte klarade av överföringen och Sveriges södra delar riskerade elbrist. De elområden som Sverige nu är indelat i visar vart man är i större behov av elproduktion. 

 

Elområde 1 och 2

Normalt sett är spot pris el billigare i detta område. Anledningen till detta är att det finns ett flertal stora vattenkraftverk i området. Dessutom är område 1 och 2 inte tätbebyggt, vilket innebär att det finns ett stort utbud och låg efterfrågan, vilket minskar sportpriset. 

 

Elområde 3 och 4

Till skillnad från ovanstående områden har elområde 3 och 4 en hel del invånare. Detta innebär att det finns en hel del hushåll, arbetsplatser och annat som är i behov av el. Problemet är att de södra delarna inte producerar lika mycket el till ett billigt pris. I de södra delarna finns en hel del kärnkraft, vilket är en stabil källa, men då det inte räcker till måste elen transporteras från område 1 och 2, vilket ökar elpriset.        

Hur mycket är elpris kWh idag?

Vad kostar elen idag egentligen? För att ta reda på hur mycket elpriset är per kWh idag kan du söka efter Nordpools spotpris. Spotpriset per kWh ändras ständigt varje timme. Det finns alltså inget definitivt svar på frågan, utan det gäller att hålla sig uppdaterad om priserna. Generellt kan man dock säga att elpriser idag är högre under vintermånader och kallare dagar än under sommaren. 

Det finns dock inget som säger hur mycket mer priset går upp eller ner. Det är Norpool som sätter priserna genom att auktionera elen för nästa dag. Man kan alltså bara se dagens spotpriser el innan klockan tre, senare kan man även se morgondagens pris. Du kan alltså inte se priserna för veckan eller månaden, vilket kan ställa till det i planeringen. 

 

Ska man skaffa ett rörligt elpris idag?

När man ska teckna ett elavtal är det många som börjar fundera över vilket alternativ som passar bäst, fast eller rörlig el. Det finns för och nackdelar med båda alternativen.

Ett fast el pris kan kännas lugnande för den som gärna håller sig till en specifik budget. Ett rörligt el pris kan passa bättre för den som är villig att ta lite risker för att få en billigare elräkning.

 

Timpris kan nyttja spotpris el per timme 

Om man har bestämt sig för att använda rörlig el kan det vara värt att tänka på om man vill ha ett månadsavtal eller timavtal. När det kommer till sportpris och varför vissa försöker att hålla koll på morgondagens priser och sportpriset nu, handlar det oftast om att de har ett rörligt timavtal.

 

Månadsavtal

När man skaffar ett rörligt månadsavtal betalar man genomsnittspriset av spotpris el för månaden. Man behöver alltså inte lägga mycket tanke på vad sportpriset är. Om man vill förbereda sig inför eller försöka jämföra vad räkningen kommer att ligga på, kan man försöka jämföra genomsnittspriset till förra månaden. Men förutom att minska elanvändningen finns det inte mycket man kan göra för att göra elräkningen billigare. 

 

Timavtal

Om man tecknar ett timavtal är det avgörande att hålla koll på Nordpools elpris. Till skillnad från ett månadsavtal faktureras man inte baserat på genomsnittspriset, i stället betalar man för det pris som gäller de timmar man använder elen. Detta innebär att man som kund har större kontroll över hur elräkningen kommer att se ut i slutet av månaden. Om man ser att spotpriset ska stiga nästa dag kan det vara en bra idé att tvätta, diska och ta ett bad medan priserna fortfarande är låga. Om man inte ser över Nordpools elpriser just nu kan man istället höja sin elräkning, vilket motverkar syftet.

FAQ – Vanliga frågor & svar

Vad är spotpriset på el i dag?

För att se dagens spotpris på el kan du söka efter Nordpools spotpris eller använda en app som visar elpriset idag timme för timme.

Var kan man se elpriser timme för timme?

Du kan se elpriser timme för timme på olika hemsidor eller ladda ner en app som visar spotpriset.